Energetikai audit

Cégünk vállalja 2015 évi LVII törvény és a 122/2015 (V.26.) Kormányrendeletben rögzítetteknek megfelelő energetikai audit elvégzését.

Az audit részletezése:

 1. Helyszíni felmérés során a rendelkezésre álló tervdokumentáció és a megvalósult állapot összehasonlítása, különös tekintettel az épületszerkezetre, a komfort és a technológiai célokat ellátó fűtési, hűtési, illetve szellőzési rendszer kialakítására. Az üzemviteli tapasztalatok és az esetleges panaszok összegyűjtése.
 2. A szállításhoz kapcsolódó adatok összegyűjtése. (ez az összes közvetlenül saját tulajdonú járműre vonatkozik)
 3. A meglévő épületenergetikai állapot rögzítése. A technológiai energiafogyasztás meghatározása az üzemidő, a névleges teljesítmény és a terhelési adatok ismeretében.
 4. Főbb technológiai energiafogyasztás/folyamatok vizsgálata. Beépülő teljesítmény, kihasználtság, használati szokások vizsgálata, a rendelkezésre álló fogyasztási és berendezés adatok és becslés alapján.
 5. Az energia fogyasztási adatok vizsgálata (alkalmazott energiahordozók és költségeik), energiamérleg elkészítése, energetikai indikátorok bevezetése.
 6. Energiahatékonyság növelési javaslatok kidolgozása az épületszerkezetek, az épületgépészeti rendszerek, az épületvillamossági rendszerek és a főbb technológiai fogyasztók vonatkozásában a meglévő energiafogyasztási és a technológiai információk alapján.
 7. A fejlesztési változatokhoz kapcsolódó energia és költségmegtakarítás, beruházási költségbecslés, valamint az egyszerű megtérülési idő meghatározása.
  Az intézkedések csoportosítása az alábbiak szerint:
  – Beruházást nem igénylő
  – Támogatás nélkül is elvárható módon megtérülő
  – Jelenleg csak támogatásokkal reális.
  – A feladat elvégzéséhez használt műszerek, szoftverek

TAO audit

A 176/2017 Korm. rendelet alapján energiahatékonyság növelő beruházások után társasági adókedvezmény vehető igénybe. A TAO audit az ehhez szükséges energetikai auditori teendőket tartalmazza.

A szolgáltatás részletezése:

 1. Energiahatékonyságnövelő beruházás előtti állapot energetkai audtálása az érintett beruházás vonatkozásában
 2. Energiahatékonyságnövelő beruházás utáni állapot energetikai auditálása az érintett beruházás vonatkozásában
 3. 176/2017 (VII.4.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti auditor igazolás kiállítása az érintett beruházás vonatkozásában
 4. A Jogszabályi előírásoknak megfelelő időszakban rendelkezésre állás és szakmai érdekképviselet az esetleges auditori igazolással összefüggő ellenőrzések vonatkozásában.
  A feladat elvégzéséhez használt műszerek, szoftverek

Fénymérés

Belső- és külső téri munkahelyek megvilágítás mérése. A vonatkozó szabályozás (MSZ EN 12464-1:2012; MSZ EN 12464-2:2014 szabványok és a 3/2002 (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről) alapján.

A szolgáltatás részletezése:

 1. A mérendő helyiségek/terek megvilágítás értékeinek szabályozási követelményértékeinek meghatározása.
 2. Az egyes helyiségek megvilágítás mérése több ponton.
 3. A mért értékek kiértékelése a követelmények és a dolgozói tapasztalatok alapján.
 4. Jegyzőkönyv készítése a mérésekről és a megfelelőségről.
 5. Opcionálisan javaslattétel a nem megfelelő megvilágítás javításáról.
 6. A feladat elvégzéséhez használt műszerek, szoftverek

Zajmérés

Munkahelyi- és környezeti zaj mérése a vonatkozó szabályozásnak (66/2005 (XII.22.) EüM és 93/2007 (XII.18.) KvVM reneletek)-nek megfelelően.

A szolgáltatás részletezése:

 1. A mérendő helyiségek/terek/mérési pontok zajszint értékeinek szabályozási követelményértékeinek meghatározása.
 2. Az egyes helyiségek zajmérése több ponton.
 3. A mért értékek kiértékelése a követelmények és a dolgozói tapasztalatok alapján.
 4. Jegyzőkönyv készítése a mérésekről és a megfelelőségről.
 5. Opcionálisan javaslattétel a nem megfelelő zajszint javításáról.
 6. A feladat elvégzéséhez használt műszerek, szoftverek

Légtechnikai hálózatok mérése, beszabályozása

Meglévő légtechnikai rendszerek (házak, irodaházak, éttermek, szállodák, stb.) mérése és beszabályozása a vonatkozó szabályozásnak (MSZ CR 1752:2000) megfelelően.

Vállalt szolgáltatások:

Hődrótos légsebesség mérés:
A szellőztető és légkondicionáló rendszerek helyes működésének ellenőrzésének, a légcsatornák légsebesség mérése is szükséges. Ha ugyanis, a légsebesség és a térfogatáram nincs megfelelően beállítva, az a helyiség levegőjének minőségromlását okozza. Szolgáltatásunkkal vállaljuk a releváns mérési pontokon a mérés elvégzését. A mért adatokról jegyzőkönyvet készítünk, melyben elvégezzük a megfelelőség-értékelést is.

Opcionálisan javaslatot teszünk az esetleges nem megfelelő értékek javításának műszaki megoldására.

A feladat elvégzéséhez használt műszerek, szoftverek:
Testo 425, vagy Testo 405.

Szárnykerekes légsebességmérés
Anemosztát kifújt levegő

A feladat elvégzéséhez használt műszerek, szoftverek:
Testo 425, vagy Testo 405.

Differenciál nyomásmérés:
Gázbojlerek, vagy légkondicionáló rendszerek szűrőin történő differenciál nyomásmérés. A mért adatokról jegyzőkönyvet készítünk, melyben elvégezzük a megfelelőség-értékelést is.

Opcionálisan javaslatot teszünk az esetleges nem megfelelő értékek javításának műszaki megoldására.

A feladat elvégzéséhez használt műszerek, szoftverek:
TESTO 510

Hűtési- és Fűtési rendszerek hidraulikai beszabályozása

Hűtési- és fűtési rendszerek szállítási munkapontjainak beszabályozása a terven megadott mennyiségeknek megfelelően.

A beszabályozás részletezése:

 1. A tervek átvizsgálása. A megvalósulás és a tervek egyezésének helyszíni ellenőrzése.
 2. A kiemelt beszabályozási pontokon a szállított mennyiségek megmérése, a terv szerinti beállítása.
 3. A rendszer értékelése megfelelőségi szempontból.
 4. Jegyzőkönyv készítése a mérésekről és az értékelésről.
 5. Opcionálisan javaslattétel a rendszer optimalizálására.

Hőkamerás mérés

Hűtési – fűtési próba jegyzőkönyv

Épületgépészeti tanácsadás

Épületgépészeti rendszerek (hűtés, fűtés, szellőzés, vízhálózat) felülvizsgálata. Szükség esetén mérések elvégzése. A felülvizsgálat eredményéről jegyzőkönyv készítése, amely tartalmazza az esetleges korszerűsítési-, illetve beállítási javaslatokat.

Energetikai szakreferens